Máy Monitor theo dõi bệnh nhân

 • MONITORS TRUNG TÂM DS-7600 SERIES

  Liên Hệ

  Mô tả ngắn

  guồn

  Nguồn cấp:                                       100 – 240V   AC 50/60Hz

  Điện tiêu thụ                                    150VA max.

  Kịc thước                                        350(W) X 244(D) X 387(H) mm

                                                           434(W) X 248(D) X 475(H) mm (DS-7600W series)

  Trọng lượng                                   ~. 11.5kg

                                                           ~ 14.5kg (DS-7600W series)