Máy thở

 • Máy thở ART-21EX

  Liên Hệ

  Mô tả ngắn

                                 Máy thở ART-21 EX

                        Máy thở được sử dụng bằng cơ và nguồn khí, có cách sử dụng đơn giản nhưng lại cung cấp một dải rộng các chức năng và chế độ để lựa chọn.

            ■ Các đặc tính kĩ thuật chính

        Kết hợp phương thức khởi kích dòng chảy và các van phản hồi nhanh làm giảm đáng kể việc trì hoãn khởi kích. nt size=”-1″>(Giá trị này dùng để so sánh với các sản phẩm khác)
  Hỗ trợ áp lực SIMV  và chức năng thông khí dự phòng trong trường hợp ngưng thở cho mode CPAP.
  Nếu nguồn AC mất, khí điều khiển sẽ chuyển sang O2 để duy trì hô hấp. (khi sử dụng bóng xếp ART-21B).