Hệ thống X quang kỹ thuật số

Giá bán: Liên hệ

  Mô tả ngắn

  Tên sản phẩm: Hệ thống X quang kỹ thuật số
    Mã sản phẩm:
    Nhà sản xuất: CONTROL X
    Xuất xứ:
    Bảo hành:
    Đơn vị tính : VND
   Tình trạng:có hàng
   Thuế VAT:Giá đã bao gồm thuế VAT
    Khuyến mãi:

   

   Thông tin khuyến mãi

    Tủ phát  Milestone HF

  Tính năng kỹ thuật

  Công suất 30-80 kW
  Dải kV 40-150 kVp
  Dải mA 20-1000 mA (phụ thuộc vào nguồn của tủ phát)
  Dải mAs 0.4-600 mAs
  Thời gian chụp 3 ms-6 sec.
  Fluoroscopic kV 40-120 kV
  Fluoroscopic mA 0.5-10 mA (25 mA in Pulse Fluoroscopy)
  Nguồn cấp   Từ 240 VAC pha đơn đến 480 3 pha

  Features

  • Điều khiển bằng vi sử lý và  đưa ra các thông số quản lý phơi chụp chân thực và chính xác.
  • Mode vận hành APR với 100 chương trình được chia  trong  10 vùng giải phẫu.
  • Vận hành bằng tay lựa chọn 3 nhân tố cho phép thay đổi kV, mA và thời gian.
  • Dễ dàng tự động hiệu chỉnh giảm thời gian cài đặt ban đầu.
  • Tự động bảo vệ bóng.
  • khả năng tự chẩn đoán tinh vi và thông báo lỗi mã hóa cho phép chẩn đoán ban đầu nhanh chóng vàrõ ràng.
  • Giao diện điều khiển nhỏ gọn rất phù hợp cho các phòng điều khiển nhỏ.
  • Tự động bảo vệ bóng X-quang khi  quá tải: Có thể chọn 80% hoặc 100% tải lớn nhất
  • Điều khiển tự động phơi sáng có thể hỗ trợ hoặc phát hiện4  trạng thái rắn hoặc buồng ion.
  • Độ sáng ổn định tự động cho hình ảnh tối ưu.
  • Hỗ trợ một hoặc hai bóng X-quang trong chế độ chụp x-quang hay X quang và fluoroscopic.

   

   

  Tính năng kỹ thuật

  Công suất 30-80 kW
  Dải kV 40-150 kVp
  Dải mA 20-1000 mA (depending on the generator power)
  Dải mAs 0.4-600 mAs
  Thời gian chụp 3 ms-6 sec.
  Fluoroscopic kV 40-120 kV
  Fluoroscopic mA 0.5-10 mA (25 mA in Pulse Fluoroscopy)
  Nguồn cấp Từ 240 VAC pha đơn đến 480 3 pha

  Các đặc tính

  • Điều khiển bằng vi sử lý và  đưa ra các thông số quản lý phơi chụp chân thực và chính xác.
  • Mode vận hành APR với 160 chương trình được chia  trong  8 vùng giải phẫu.
  • Vận hành bằng tay lựa chọn 3 nhân tố cho phép thay đổi kV, mA và thời gian.
  • Dễ dàng tự động hiệu chỉnh giảm thời gian cài đặt ban đầu.
  • Tự động bảo vệ bóng.
  • khả năng tự chẩn đoán tinh vi và thông báo lỗi mã hóa cho phép chẩn đoán ban đầu nhanh chóngvà rõ ràng.
  • Giao diện điều khiển nhỏ gọn rất phù hợp cho các phòng điều khiển nhỏ.
  • Tự động bảo vệ bóng X-quang khi  quá tải: Có thể chọn 80% hoặc 100% tải lớn nhất
  • Điều khiển tự động phơi sáng có thể hỗ trợ hoặc phát hiện4  trạng thái rắn hoặc buồng ion.
  • Độ sáng ổn định tự động cho hình ảnh tối ưu.
  • Hỗ trợ một hoặc hai bóng X-quang trong chế độ chụp x-quang hay X quang và fluoroscopic..
  Z-Motion Digital Stand

   Tính năng kỹ thuật

  Công suất 30-80 kW
  Dải kV 40-150 kVp
  Dải mA 20-1000 mA (Phuk thuộc loiaj tủ phát)
  Dải mAs 0.4-600 mAs
  Thời gian chụp 3 ms-6 sec.
  Fluoroscopic kV 40-120 kV
  Fluoroscopic mA 0.5-10 mA (25 mA in Pulse Fluoroscopy)
  Nguồn Từ 240 VAC pha đơn đến 480 3 pha

  Các đặc tính chung

  • Điều khiển bằng vi sử lý và  đưa ra các thông số quản lý phơi chụp chân thực và chính xác.
  • Mode vận hành APR với 160 chương trình được chia  trong  8 vùng giải phẫu.
  • Vận hành bằng tay lựa chọn 3 nhân tố cho phép thay đổi kV, mA và thời gian.
  • Dễ dàng tự động hiệu chỉnh giảm thời gian cài đặt ban đầu.
  • Tự động bảo vệ bóng.
  • khả năng tự chẩn đoán tinh vi và thông báo lỗi mã hóa cho phép chẩn đoán ban đầu nhanh chóng vàrõ ràng.
  • Giao diện điều khiển nhỏ gọn rất phù hợp cho các phòng điều khiển nhỏ.
  • Tự động bảo vệ bóng X-quang khi  quá tải: Có thể chọn 80% hoặc 100% tải lớn nhất
  • Điều khiển tự động phơi sáng có thể hỗ trợ hoặc phát hiện4  trạng thái rắn hoặc buồng ion.
  • Độ sáng ổn định tự động cho hình ảnh tối ưu.
  • Hỗ trợ một hoặc hai bóng X-quang trong chế độ chụp x-quang hay X quang và fluoroscopic..