Hi fu 5D (7 đầu: Nâng cơ, xoá nhăn, thu hẹp âm đạo)

Giá bán: 85.000.000đ 80.000.000đ

  Mô tả ngắn

  (7 đầu: Nâng cơ, xoá nhăn, thu hẹp âm đạo)

   Thông tin khuyến mãi

  BH 12th
  5 đầu 1.5-3.0-4.5-8.0-13.0 mỗi đầu 10.000 shots
  2 đầu 3.0 -4.5 trẻ hoá âm đạo mỗi đầu 5000 shots