Tủ hấp khăn RTD 23 A

Giá bán: 1.500.000đ 1.300.000đ

    Mô tả ngắn

    Hấp nóng và đèn U V tiệt trùng khăn, dụng cụ

      Thông tin khuyến mãi

    Hấp nóng và đèn U V tiệt trùng khăn, dụng cụ